Doordat bij BC Hilvarenbeek de contributie en eventuele andere onkosten zoals trainings- en  competitiebijdragen worden betaald via een automatische incasso zijn hier uiteraard bepaalde machtigingskaarten voor nodig.


Deze machtigingskaarten dienen volledig te zijn ingevuld met de handtekening en bankrekeningsnummer of girorekeningnummer van degene wiens contributie en/of andere kosten worden betaald. Indien het rekening nummer op een andere naam staat dan graag ook deze naam vermelden.


Door deze machtiging is de Badmintonclub Hilvarenbeek gerechtigd om de contributie automatisch te incasseren, hetgeen in drie termijnen per jaar gebeurt.


Contributie senioren (vanaf 18 jaar)

De contributie bedraagt € 125,00.

Deze wordt geïnd op:

1 januari      € 65,00

1 juni          € 30,00

1 september € 30,00


Contributie junioren (jonger dan 18 jaar)

De contributie bedraagt € 75,00.

Deze wordt geïnd op:

1 januari      € 35,00

1 juni          € 20,00

1 september € 20,00


Overige kosten, indien hieraan wordt deelgenomen zijn:

Training:  €  16,00 per trainingsronde (8 keer)
Competitiebijdrage: € 10,00 per persoon per seizoen


De groene kaart dient volledig ingevuld, teruggegeven te worden aan de penningmeester. Deze kaart is tevens bevestiging van het lidmaatschap.

Bij schriftelijke opzegging (per brief of mail) van het lidmaatschap stopt ook de automatische incasso.


Wij wensen u veel speelplezier!


Penningmeester,           Secretariaat,
Monique Koenderink       Katja Thyssen
Gildelaan 93                 De Wiekslag 25
5081 PS  Hilvarenbeek   5271 EP  St. Michielsgestel

UITLEG MACHTIGING BADMINTONCLUB HILVARENBEEK